Vòng tay handmade ngọc hoà điền

89.000 

  • Ngọc Côn Luân được sản xuất tại một vùng rộng lớn dưới chân núi Côn Luân trên tuyến nam của con đường tơ lụa, bao gồm các xứ Taxkorcan, Sa Xa, Bì Sơn, Hòa Điền, Lạc Phủ, Thả Mạt v.v… Đặc biệt ngọc sản xuất ở Hòa Điền thì rất nhiều và rất đẹp nên gọi là “Ngọc Hòa Điền”.
  • Hòa Điền ngày nay là nước Vu Điền thời cổ đại, cho nên cũng gọi là “Ngọc Vu Điền”.
  • Con đường tơ lụa bút ký, Xa Mộ Kỳ,Nguyễn Phố dịch- –
  • Chất liệu: Natural Hetian Stone 6.8-7.5mm
Vòng tay handmade ngọc hoà điền

89.000