Quả cầu đá Hắc diệu thạch Tài Lộc

2.000.000 

Quả cầu đá đen có trì chú, có đế xoay để tạo sự hanh thông, cải tiến sự trì trệ của công việc.

Quả cầu Tài Lộc đặt tại ban Thần Tài, cung Tài Lộc để kích hoạt Tiền của.

Quả cầu đá Hắc diệu thạch Tài Lộc

2.000.000